امروزه نمایشگاهها ابزار گفتگوی چند منظوره ای هستندکه امکان حصول و نیل به اهداف ارتباطی به منظور توسعه فعالیتها را فراهم می آورند.استفاده از تکنیک های نوین بازاریابی به ویژه در سطح بین الملل روش اصلی موسسات اقتصادی و شرکت هایی شده است که قصد دارند به بقاء و رشد خود در این دنیای پویای اقتصادی تداوم بخشند.امروزه نمایشگاههای تجاری بین المللی نقش موثری در عرصه سیاست،اقتصاد،مسائل اجتماعی،فرهنگی و هنری ملل ایفا می نمایند و کلیه کشورهای جهان رسالتی مهم و چند جانبه برای نمایشگاه ها قائل اند و توجه بسیاری به نمایشگاههای سراسر دنیا و سرمایهگذاری و تلاش منظم و مستمر برای بهره گیری هر چه بیشتر از آن می نمایند.چراکه ایجاد و برپایی نمایشگاه ها نه تنها در زمینه ارتقاء علمی و دانش فنی و نیز ویژگیهای گوناگون امور نمایشگاهی موثرند،بلکه از طرف دیگر فضایی مناسب برای انتقال و تبادل اطلاعات می باشند که در یک محدوده خاص زمانی و مکانی، موجبات افزایش اثر بخشی امور بازرگانی و افزایش همکاری های ملی و بین المللی و متعاقب آن نیرومند ساختن بنیه اقتصادی کشور را فراهم می آورند.
با عنایت به اینکه تبلیغات به عنوان یک ابزار اطلاع رسانی باید به نحوی صحیح در خدمت رونق بازار اقتصادی و تقویت چرخه تولید و توسعه اقتصادی و همچنین به عنوان ابزاری در توسعه صادرات غیر نفتی مورد استفاده قرار گیرد.سازندگی،توسعه صادرات غیر نفتی و مبارزه با تهاجم فرهنگی سه هدف مهم جمهوری اسلامی ایران است و هر سه وابسته به صنعت تبلیغاتی توانمند می باشند.لذا اهمیت دادن به شرکت های تبلیغاتی،اطلاع رسانی و بازاریابی کشور و حمایت آنها در زمینه ارائه توانمندیهای آنان زمینه مناسبی را فراهم می آورد تا این گونه شرکت ها،نه تنها در تبلیغات توسعه صادرات بلکه در صادرات خدمات تبلیغاتی نیز موفق باشند.

در این نمایشگاه کشورهای:ایران، آلمان،هنگ کنگ،چین‌‌‌،کره،استرالیا،بلژیک،انگلستان،ایتالیا،اتریش،ژاپن،کانادا،عربستان شرکت کرده اند

 نهمین نمایشگاه بازاریابی،تبلیغات و صنایع وابسته اتوبان چمران – نمایشگاه

بین المللی تهران سالن ۸و۹ غرفه شرکت پرشین داده پرداز پویا